.
.

.

Huyện Vĩnh Bảo với 5 năm thực hiện Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn theo hướng đô thị hoá giai đoạn 2006-2010.


Đ/c: Nguyễn Trọng Nhưỡng – Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Sáng ngày 7/01/2011, UBND huyện Vĩnh Bảo tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HU của Huyện ủy và Đề án số 293/ĐA-UBND của UBND huyện về tiếp tục đẩy nhanh CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn theo hướng đô thị hoá giai đoạn 2006-2010. Triển khai kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Quyn- Bí thư Huyện uỷ, đồng chí Nguyễn Trọng Nhưỡng – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện, đại biểu các cơ quan của huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn.
Sau 5 năm (2006-2010) tổ chức thực hiện Nghị quyết, Đề án, dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền, sự quan tâm, giúp đỡ của thành phố, sự phối hợp của các ngành, đoàn thể, sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, nhân dân và các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện, quá trình CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn gắn với xây dựng nông thôn theo hướng đô thị hoá trên địa bàn huyện nhà đã đạt được những kết quả khá toàn diện, tạo đà phát triển cho những năm tiếp theo. Hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với Nghị quyết; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá cao…….., cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, rõ nét. Cơ cấu ngành, cơ cấu các thành phần kinh tế có tiến bộ, tỷ trọng công nghiệp, thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ tăng nhanh, sản xuất nông nghiệp có bước phát triển nhanh, khá toàn diện, vững chắc theo hướng CNH, HĐH, từng bước chuyển sang sản xuất hàng hoá, tạo ra sản phẩm nông nghiệp có chất lượng ngày càng cao. Công nghiệp, xây dựng đang dần đóng vai trò là khâu đột phá trong phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện. Thương mại – dịch vụ luôn duy trì ổn định và có mức tăng trưởng khá, mạng lưới bán lẻ được phát triển, mở rộng, một số xã đã chủ động đầu tư xây dựng chợ. Kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội của huyện đã được đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp khá nhanh và tương đối đồng bộ, phục vụ kịp thời và hiệu quả cho phát triển kinh tế – xã hội. Văn hoá – xã hội phát triển khá toàn diện. Sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục – thể thao, phát thanh, truyền thanh, thực hiện các chính sách xã hội được coi trọng. Đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng lên. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GDP) bình quân 5 năm đạt 12,27 % (chỉ tiêu NQ: 10%-12%); tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân 5 năm: Nông nghiệp thuỷ sản 6,49%, Công nghiệp xây dựng 20,33%, Thương mại dịch vụ 20,2% (chỉ tiêu NQ: NN-TS tăng 5,5%-6%/năm, CN-XD 17%-18%/năm, TM-DV 16-18%/năm); cơ cấu kinh tế năm 2010: NN-TS: 49,8%, CN-XD: 23,8%, TM-DV: 26,4% (chỉ tiêu NQ: 54% -20% – 26%). 100% số hộ sử dụng điện lưới quốc gia (đạt chỉ tiêu NQ), thu thường xuyên tại huyện tăng 33%/năm (chỉ tiêu NQ tăng 10%/năm trở lên); tổng số vốn đầu tư toàn xã hội 3.450 tỷ đồng (NQ 1.900 tỷ đồng trở lên); tỷ lệ hộ nghèo 5%, không có hộ đói (Chỉ tiêu NQ: dưới 7%); tạo việc làm mới cho 21.580 lao động (Chỉ tiêu NQ 1,2-1,5 vạn người)…
Mục tiêu trong những năm tới Vĩnh Bảo tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục khó khăn, tồn tại, phát huy toàn diện, đồng bộ các yếu tố tiềm năng lợi thế của huyện, huy động mọi nguồn lực, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, bền vững, tiếp tục đẩy nhanh CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn; Hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, phấn đấu đến năm 2020, Vĩnh Bảo đạt tiêu chuẩn huyện nông thôn mới. Tại hội nghị, UBND huyện đã tặng giấy khen cho một số cơ quan đơn vị do có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết và Đề án.

Theo haiphong.gov.vn

Bình luận

lượt bình luận

Bạn chấm mấy "sao" cho bài viết này?

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )