.
.

.

Những bức ảnh về con người, cảnh vật Vĩnh Bảo


Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

Picture 2 of 73

Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

phamdoanh (sưu tầm)

Các bạn có thể vào đây thảo luận, đưa ra những cảm nhận của mình về con người và cảnh vật nơi quê hương Vĩnh Bảo.

http://forum.vinhbaoclub.com/showthread.php?10583

Bình luận

lượt bình luận

Bạn chấm mấy "sao" cho bài viết này?

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )