.
.

.

Huyện Vĩnh Bảo chăm lo, giúp đỡ các gia đình người có công


Chiều 11-8, đồng chí Trần Ngọc Vinh, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng chủ trì giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết 494 và bước đầu thực hiện Pháp lệnh số 04/2012, pháp lệnh 05/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13 về “Chính sách ưu đãi người có công với cách mạng” tại huyện Vĩnh Bảo. Cùng dự có đại diện các sở, ban, ngành thành phố và lãnh đạo huyện Vĩnh Bảo.

images1051039_LT2

Thực hiện Nghị quyết 494 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, năm 2013, huyện Vĩnh Bảo điều chỉnh và chi trả chế độ trợ cấp, phụ cấp mới  đối với 5.471 người có công; xem xét, trình cấp trên hỗ trợ 1.028 gia đình người có công, khó khăn về nhà ở, có nhu cầu xây dựng mới và sửa chữa, trong đó có 482 gia đình đề nghị xây mới. Đối với kết quả thực hiện chính sách mới theo quy định của Pháp lệnh số 04, huyện xác lập hồ sơ trợ cấp 7 đối tượng phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng; 232 người tham gia kháng chiến bị địch bắt tù, đày đã được hưởng trợ cấp hàng tháng; xác lập 1.146 hồ sơ người thờ cúng liệt sĩ… Liên quan đến việc công nhận và thực hiện chính sách mới theo quy định của Pháp lệnh số 05, Vĩnh Bảo có 263 bà mẹ đủ tiêu chuẩn tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Huyện hoàn thiện 138 hồ sơ trình thành phố thẩm định, còn 107 hồ sơ tiếp tục hoàn thiện.

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tiếp thu những kiến nghị của địa phương liên quan đến chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng trên địa bàn và báo cáo tại kỳ họp Quốc hội sắp tới./.

Theo Báo Hải Phòng điện tử

Bình luận

lượt bình luận

Bạn chấm mấy "sao" cho bài viết này?

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )