.
.

.

Category Archive: ĐẤT VÀ NGƯỜI VĨNH BẢO, MỚI NHẤT

Nguyễn Bỉnh Khiêm

Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491–1585) được biết đến nhiều vì tư cách đạo đức, tài thơ văn của một nhà giáo có tiếng thời kỳ Lê-Mạc phân tranh cũng như tài...