Phút suy ngẫm

Bạn là ai? Bạn đã làm gì? Bạn sẽ làm gì?
Top