.
.

.

About

Về huyện Vĩnh Bảo:

Vĩnh Bảo là huyện trọng điểm về nông nghiệp của thành phố Hải Phòng với diện tích đất tự nhiên 180 km², dân số 185.000 người. Đây là huyện có nhiều nghề thủ công truyền thống khá nổi tiếng như: dệt vải, dệt thảm, chiếu cói, tạc tượng, sơn mài, điều khắc gỗ, thêu mỹ nghệ…, những nghề truyền thống có nhiều tiềm năng cần được đầu tư phát triển.

Vị trí địa lý
Ở vị trí tiếp giáp giữa Hải Phòng với các tỉnh Thái Bình, Hải Dương, huyện Vĩnh Bảo là một huyện giữ vai trò trọng yếu trong phát triển vùng kinh tế ngoại thành Hải Phòng. Điểm cực Đông của huyện là cửa của sông Hóa đổ vào sông Thái Bình, trước khi sông Thái Bình đổ ra vịnh Bắc Bộ (biển Đông), phía Tây Bắc huyện giáp tỉnh Hải Dương, phía Tây Nam và Nam giáp tỉnh Thái Bình, phía Đông và Đông Bắc giáp huyện Tiên Lãng (Hải Phòng). Huyện có Quốc lộ 10 sang Thái Bình (hướng Tây Nam), hướng ngược lại lên phía Bắc là hướng đi trung tâm thành phố Hải Phòng qua các huyện Tiên Lãng, An Lão. Huyện Vĩnh Bảo được bao bọc kín xung quanh bởi ba con sông:

  • Sông Luộc phía Tây Bắc, là ranh giới của huyện với tỉnh Hải Dương;
  • Sông Hóa ở phía Tây Nam và Nam, gần như là ranh giới của huyện với tỉnh Thái Bình;
  • Sông Thái Bình làm ranh giới giữa huyện Vĩnh Bảo với huyện Tiên Lãng.

Hành chính
Huyện Vĩnh Bảo có 1 thị trấn Vĩnh Bảo và 29 xã, là các xã: Giang Biên, Dũng Tiến, Việt Tiến, Vĩnh An, Vĩnh Long, Thắng Thủy, Trung Lập, Hiệp Hòa, An Hòa, Hùng Tiến, Tân Liên, Tân Hưng, Hưng Nhân, Nhân Hòa, Tam Đa, Vinh Quang, Đồng Minh, Thanh Lương, Cộng Hiền, Tiền Phong, Vĩnh Phong, Cao Minh, Tam Cường, Liên Am, Cổ Am, Lý Học, Hòa Bình, Vĩnh Tiến, Trấn Dương.

Nguồn Wikipedia

Cơ cấu tổ chức UBND huyện vĩnh bảo

I- Ban lãnh đạo UBND huyện:
– Chủ tịch UBND huyện: Nguyễn Ðức Mai
– Các phó chủ tịch:

1. Nguyễn Trọng Nhưỡng: Phó chủ tịch thường trực phụ trách nông nghiệp, chăn nuôi, thuỷ sản, tài nguyên và môi trường.

2. Ðặng Văn Chúc: Phụ trách xây dựng, giao thông, thương mại, dịch vụ.
3. Nguyễn Văn Lợi: Phụ trách văn hoá – xã hội.

II- Các cơ quan chuyên môn trực thuộc

1. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân
– Chánh văn phòng: Trần Kôn
– Các Phó chánh văn phòng:
+ Lê Văn Học: Phụ trách tổng hợp cho UBND.
+ Nguyễn Ðức Cảnh: Phụ trách tổng hợp cho HÐND.

2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
– Trưởng phòng: Trịnh Khắc Tiến
– Các Phó trưởng phòng:
+ Phạm Văn Thiểm: Phụ trách thuỷ lợi
+ Nguyễn Văn Thình: Phụ trách chăn nuôi, trồng trọt

3. Phòng Tài chính – Kế hoạch
– Trưởng phòng: Hà Ðức Thắng
– Các phó trưởng phòng:
+ Nguyễn Xuân Nại: Phụ trách tài chính
+ Cao Văn Thư: Phụ trách kế hoạch đầu tư

4. Phòng Công thương
– Trưởng phòng: Nguyễn Ðức Chính
– Các phó trưởng phòng:
+ Phạm Ðức Thảo: Phụ trách công nghiệp, thương mại
+ Ðào Nguyên Nghiêm: Phụ trách khoa học công nghệ và điện
+ Nguyễn Văn Vầy: Phụ trách xây dựng cơ bản, giao thông

5. Phòng Tài nguyên và Môi trường
– Phó trưởng phòng phụ trách phòng: Nguyễn Văn Ðàn
– Phó trưởng phòng: Vũ Xuân Quang (kiêm Giám đốc văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất).

6. Phòng Giáo dục và Ðào tạo
– Trưởng phòng: Nguyễn Văn Khiêm
– Các phó trưởng phòng:
+ Nguyễn Thị Vang: Phụ trách mầm non
+ Nguyễn Văn Chiến: Phụ trách tiểu học
+ Nguyễn Văn Hưng: Phụ trách trung học cơ sở

7. Phòng Văn hoá và Thông tin
– Trưởng phòng: Nguyễn Viết Bính
– Phó trưởng phòng: Nguyễn Hữu Ðiển (kiêm Giám đốc Trung tâm thể thao)

8. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội
– Trưởng phòng: Nguyễn Ðình Duy
– Phó trưởng phòng: Ðặng Duy Thức

9. Phòng Tư pháp
– Phó trưởng phòng phụ trách phòng: Nguyễn Văn Thanh

10. Thanh tra huyện
– Chánh Thanh tra: Bùi Gia Huấn
– Phó chánh thanh tra: Nguyễn Ðăng Lịch

11. Phòng Nội vụ
– Phó trưởng phòng phụ trách phòng: Bùi Xuân áp
– Phó trưởng phòng: Vũ Văn Dân

12. Phòng Y tế
– Trưởng phòng: Phạm Ðình Thân
– Phó trưởng phòng: Vũ Xuân Thuỳ

III- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc

1. Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng
Giám đốc: Nguyễn Hữu Ðịnh

2. Hạt Quản lý đường bộ
Hạt trưởng: Trần Văn Thoan

3. Trung tâm Thể dục, thể thao
Giám đốc: Nguyễn Hữu Ðiển

4. Trung tâm Văn hoá, thông tin
Giám đốc: Nguyễn Mộng Ðiệp

5. Ðài Phát thanh huyện
– Trưởng Ðài: Tô Thanh Bình.
– Phó trưởng Ðài: Nguyễn Văn Quá

Về VinhBaoClub

Với mong muốn tạo ra một sân chơi, nơi giao lưu học hỏi của cho những người con của huyện Vĩnh Bảo, chúng tôi đã lập ra diễn đàn VinhBaoClub.Com. Cũng hy vọng, diễn đàn ngày càng sôi động hơn, và là nơi gặp gỡ thường xuyên của tất cả những người con của Vĩnh Bảo ở trên mọi miền của Tổ Quốc.