.
.

.

Category Archive: MỚI NHẤT, VÒNG TAY NHÂN ÁI, Ý TƯỞNG

Ý tưởng kinh doanh Tết độc đáo, lợi nhuận cao, không rủi ro.

Thấy các bạn có kế hoạch kinh doanh hoa Tết để gây quỹ, Domcao thấy đây cũng là ý kiến có thể xem xét, song đứng trên góc độ kinh doanh, có thể dễ thấy...