.
.

.

Tag Archive: , ,

Nghề học ở Cổ Am

Một xã ở khu vực xa trung tâm của thành phố Hải Phòng, vậy mà tỷ lệ học sinh thi đỗ đại học tại đây luôn có tỉ lệ rất cao. Kinh tế của xã không hơn...