.
.

.

Archives by Month:

Archives by Year:

Nhộn nhịp mùa thu hoạch thuốc lào

Tháng 6, đang chính vụ thu hoạch thuốc lào, nhiều địa phương ở các huyện Tiên Lãng, Vĩnh Bảo nhộn nhịp người bẻ lá, thái thuốc. Đây là một trong những...