.
.

.

Trạng Trình – Người tiên tri họ Nguyễn, tập 1


Người có được chi mệnh, người hiểu được quy luật của tạo hóa như một thiên bẩm từ ấu thơ là Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Nhà thơ, nhà giáo dục, nhà triết học nổi tiếng của Việt Nam. Ông là vầng mặt trời tư tưởng rực rỡ tỏa sáng giữa những biến động của thời đại. Ông sinh ra trên thế gian này, như một làn mây trắng, như tên một áng mây ông ở lúc sinh thời “Bạch Vân Am”, như tên một tập thơ nổi tiếng của ông “Bạch Vân thi tập”, như lời điếu của học trò ông khi ông qua đời

“Người há những là mây

Người như bóng mây thu

Người há những là sông

Người là dải ngân hà”

Tập 1 – Phần I

Tập 1 – Phần II

Nguồn: Sưu tầm

Bình luận

lượt bình luận

Bạn chấm mấy "sao" cho bài viết này?

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )